Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ενώ εσύ κοιμόσουν...

Από σημερινή ανάρτηση στο "Indymedia"...


Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

25η Μαΐου - Πορεία ενάντια στην MONSANTO

Ακολουθούν οι στίχοι και μια γρήγορη μετάφρασή τους:

THE MARCH

We're gonna March for the land that is out of our control
We're gonna March for the freedom of our right to grow
We're gonna March until theirs no, no more GMOs
We're gonna March Against Monsanto

For the freedom of the seed
For the hunger that's in need
We'll march into the streets with the roots beneath are feet
For the sake of human being to be free from disease
before the bees are deceased from this backwards policy

The complete entire truth we all deserve the right to know
like every dying youth deserves the right to grow
into something natural, something beautiful
Instead of another hopeless victim dead from chemicals

(Chorus)

The roots of our land have all been taken hostage
from higher chain in command with a high demand for profit
it's gotten out of hand, it's past the point of logic
yet we're left to understand it's all part of the process

the land was our land when we all had local farms
and you'd never think a plant could cause such global harm
but now the ones in charge have gone too far
so tonight were gunna march and take back what is ours!


(Chorus)

Η ΠΟΡΕΙΑ

Θα πορευτούμε για τη γη που είναι έξω από τον έλεγχό μας
Θα πορευτούμε για την ελευθερία του δικαιώματός μας στην καλλιέργεια
Θα πορευτούμε μέχρι να μην υπάρχουν άλλο πια Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Θα πορευτούμε ενάντια στη Monsanto


Για την ελευθερία του σπόρου
Για την ανάγκη της πείνας
Θα πορευτούμε στους δρόμους με τις ρίζες κάτω από τα πόδια μας
στο όνομα της απαλλαγής της ανθρωπότητας από ασθένειες
προτού οι μέλισσες χαθούν από αυτή την οπισθοδρομική πολιτική

Την πλήρη αλήθεια όλοι έχουμε δικαίωμα να την γνωρίζουμε
όπως κάθε ετοιμοθάνατη νιότη έχει το δικαίωμα να αναπτυχθεί
σε κάτι φυσικό, κάτι όμορφο
αντί να καταλήξει άλλο ένα απελπιστικό νεκρό θύμα από τα χημικά

Θα πορευτούμε για τη γη που είναι έξω από τον έλεγχό μας
Θα πορευτούμε για την ελευθερία του δικαιώματός μας για καλλιέργεια
Θα πορευτούμε μέχρι να μην υπάρχουν άλλο πια Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Θα πορευτούμε ενάντια στη Monsanto


Οι ρίζες της γης μας βρίσκονται σε ομηρία
από τα υψηλότερα κλιμάκια, με υψηλή απαίτηση για κέρδος
είναι πέρα από το χέρι μας, είναι πέρα από το σημείο της λογικής
μας αφήνουν να κατανοούμε ότι όλα είναι μέρος της διαδικασίας

Η γη ήταν γης μας, όταν όλοι είχαμε τοπικά αγροκτήματα
και ποτέ δεν θα ήθελες να σκεφτείς πως ένα φυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοια παγκόσμια βλάβη
αλλά τώρα οι υπεύθυνοι το έχουν παρατραβήξει
γι΄αυτό απόψε θα πορευτούμε και θα πάρουμε πίσω ό, τι είναι δικό μας!

Θα πορευτούμε για τη γη που είναι έξω από τον έλεγχό μας
Θα πορευτούμε για την ελευθερία του δικαιώματός μας για καλλιέργεια
Θα πορευτούμε μέχρι να μην υπάρχουν άλλο πια Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
Θα πορευτούμε ενάντια στη Monsanto